گزارش کاریکاتور

مدرسه دخترا…نه!

شروع سال تحصیلی درافغانستان با ممنوعیت تحصیل برای دختران و منع تدریس برای معلمان زن، سوژه ی تاسف بار بسیاری ازکاریکاتور ها شد و کاریکاتوریست ها هریک سعی کردند در آثارشون تحجر طالبان و مظلومیت دختران افغان را به تصویر بکشند.

نگاه انقراضی طالبان به زنان

طنز روز | درویش کن

زمانی که محصلین افغانی مجبور شدند صبح زود با صورت گربه شور شده به مدرسه بروند، طالبان مثل پدری دلسوز اجازه داد دخترها هر وقت دلشان خواست از خواب بیدار شوند و زحمت مشق نوشتن را به پسرهای از زیر درس در روی افغانی سپرد.

جنایات طالبان در پنجشیر

طنز روز | در حد سلام

- یعنی نسل کشی رخ نداده؟
+ چرا در مسیر خودروهای طالبان تعداد زیادی مورچه کشته شدن که جای تاسف داره.

فتوکاتور روز

نه پنجشیر، نه کابل، جانم فدای زابل

فتوکاتور با موضوع طالبان را چاشنی لبخند، داغ داغ ببینید!