مشت و مال

 تقاضای پتوی اکراین از غرب

درخواست اوکراین از غرب

به ما پتو بدهید

پیرو خبرهای واصله از جنگ تصمیم گرفته بودیم، تسلیحات جنگی مانند جت بدون سرنشین و موشک فراوان برایتان ارسال کنیم که ناگهان درخواست عجیب شما به دست ما رسید و جهت رمزگشایی به واحد اطلاعات ارسال گردید

خاطرات یک پناهنده‌ی ایرانی در اوکراین

سایش تحتانی و نوید نحسانی

شب را در همان اتاق خوابیدیم. قبل از خواب به خنده به نوید گفتم «آقا نوید حالا شوخی شوخی زندگی ما رو داغون نکنی!» و او در جواب من گفت اینجا ایران نیست، اینجا اوکراین است، آدم هر چقدر هم نحس باشد اوکراین نحسی‌اش را دفع می‌کند. خوابیدیم و صبح جنگ شد!

صد رنگ جنگ

فعلا از طرف اسرائیل در این مورد بیانیه‌ای صادر نشده است، ولی آن‌ها با پست پیشتاز یک چمدان برای آقای کال فرستاده و رویش نوشته‌اند: خوش‌ گذشت