رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ خواب دیدم

اگر زن خواب ببیند…

اگر هم ببیند همسرش شاه شده شک نکنید خواب ملکه را هم برای خودش دیده و در آینده رئیس‌جمهور می‌شود، حالا اینکه رئیس‌جمهور زن داشته باشیم یا نه در کت خواب نمی‌رود.

تعبیر خواب

هفت پراید هفت پورشه را بلعیدند

گفت: آیا ایرباس‌ها بوی نویی می‌داد؟ پس همانا هفت داداش در هفت سال گشایش هفت بانک را می‌خورند.

خواب نماینده‌ها چه تعبیری دارد؟

نوم المنتخبین

اگر نماینده‌ای در خواب مارلون براندو را دید که در یک دست کلنگ و در دست دیگر بستنی دوقلو به دست دارد، دلیل بر این که اگر با پدرخوانده توافق نکند، مجید انصاری رای می‌آورد.

از خاطرات تاج السلطنه

تعبیر خواب شاهنشاه

زین پس رعیت بیکار را به ساخت و ساز کالاهای اساسی ممالک همسایه می‏‌گماریم و آمار اشتغال را بالا می‌‏بریم و گرسنگی رعیت را مرتفع.