۱۱:۱۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۲۱

جوابگویی در پنج دقیقه

۱:۱۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۶

احتکار پوشک

۱۱:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۴

بحث داغ تک‌خوانی زنان

۱۰:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۰

احساس سیری کاذب

۱۰:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۳

مرور خبرها در هفته ای که گذشت

روایت هفته

زین پس تو نباید غم فردا بخوری

باید فقط از قیمت خود جا بخوری

این قیمت بالای تو یعنی حالا

وقتش شده است تا تو ما را بخوری!