مهار تورم با رشد تولید

شوخی با تیتر روزنامه‌های 21 اسفند

موج انفجار

مستاجران در منگنه تورم و دلالی
این دیگه منگنه نیست، رسماً گوشت‌کوبه!

مافیای گوشت!

گوشت وحشی!