۱۱:۴۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۸

شما فکر کدخدا هستید!

ثروت از حلقمان برون آمد
عاملش هم فقط شما هستید

زده بالا توهم‌انگاری
بر زمینید یا فضا هستید؟؟

۱۰:۰۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۰۴

پیش به‌سوی مقابله با تورم

۱:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۶

خاطرات یک شهروند

خرده جنایت های شهروندی

گویا فریزرشان مارک فریزر ماست پس احتمالا بیست مرغ در آن جا بگیرد.

۱۱:۱۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۲۱

جوابگویی در پنج دقیقه

۱:۱۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۶

احتکار پوشک