ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۳۶

رمزگشایی صحبت‌های مسئولان

همینی که هست!

مهار ارز

کلیدواژه سوم| #کنترل_تورم

کنترلش زیر یکی از وزراست

_ ببینید دولت با بدست گرفتن کنترل مشکلی نداره. ما فقط کنترل رو پیدا نمی‌کنیم.

+ میشه بیشتر توضیح بدید؟پ