نگاهی به  سریال نون-خ ۲

سفر با قطار شهربازی

«نون خ 2» قطار شهر بازی بود. سریالی که در خنداندن و سرگرم کردن مخاطب خیلی خوب عمل کرد. اما هرچقدر در این وجه موفق بود در خلق یک داستان محوری ضعیف بود.

خود خود مردم

بیانیه جدید سلبریتی‌ها، ببخشید خود خود مردم‌ها

جوج می‌زنیم به یادتان

ما به خاطر شما از حقوق سگ‌ها و گربه‌ها حمایت می‌کنیم حتی اگر شما اصلا سگ و گربه نداشته باشید.

معرفی فیلم/ آیا می‌توان «23 نفر» را فیلمی طنز برشمرد؟!

۲۳ اسیری که اسیر میگیرند

از طنز موقعیت هم غافل نشده و موقعیت های درست کمیک به دور از لودگی های مرسوم نیز ساخته است.