پشت پرده انتخاب جایزه صلح نوبل چه گذشت؟

دنیای خطرناک

- آلفرد، آنقدر اون دینامیتو رو زمین قل نده.
- چنگیز، چندبار بهت گفتم ورود هرگونه اعضای بدن غیر از اعضای خودت به جلسه ممنوعه، امروز دیگه چی آوردی؟
- آغامحمد چقدر بهت گفتم با چش‌وچار مردم گوی اعصاب درست نکن اینترنتی بفروش، بابا اینماد نداری میان می‌گیرنتا...

صورتجلسه شورای شهر

اسم آبکی

ختم جلسه با فوت کردن دبیر به امضای اعضا بود چراکه با خودنویس انجام شده و نیاز به خشک شدن داشت.

کیفیت مقامات در جهان اول

جمهوری آووکادوها

مادر عروس: خب آقا داماد چی‌کاره‌ان؟
عمه داماد: عمه بگرده؛ سخنران انگیزشیه. و کتاب هم می‌نویسه. با موضوع «چگونه در خانه بخوابیم و خرپول شویم».

تکانه‌های فرهنگی

ترس و هیجان صعود و نزول زر و سیم، بر اهالی این بلاد کفایت است، همان بِه که مکانی بر جشن و سرور و شادی و پایکوبی بنا نهیم، تا همزمان که هزینه‌ها باآنها می‌شود، در مکانی فرهنگی و هنری، همراه با ابدانشان، رشد فرهنگی نیز تکانی میخورد.
عنوان