در جست‌وجوی پشت پرده خانه‌تکانی

مافیای خانه تکانی

یه کم آروم‌تر خانومم می‌شنوه فکر می‌کنه دارم از زیر کار در میرم. مافیا چیه؟ خانم! صورتم رو ببین زرد شده، گشنمه! تشنمه! نمی‌دونم دیگه چی بگم ببخشید! (مرد به‌علت گریه نتوانست به صحبت خود ادامه دهد)

نامه‌ای برای خانه‌تکانی

شستنی‌ها کم نیست

می‌دانم می‌خواهی بگویی سال گذشته این همه بشور و بساب نداشتیم؛ اما باید در جواب این فرمایشت بگویم:
شستنی‌ها کم‌نیست
من و تو کم شستیم

نگاهی عرفانی به خانه تکانی

«همه عمر بر ندارم سر ازین خمار مستی»
که هنوز کار مانده، و هنوز بی حساب است

خانه تکانی از کجا شروع می‌شود

شستنی‌ها کم نیست

خلاصه محبوب من؛ گفتم که بدانی این سال‌ها خیلی با تو راه آمدم و این که عیدها را با آرامش از سر گذراندی، مرهون تساهل‌های همسرت هستی.
عنوان