خداقوت پهلوان!

جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۸

خانه تکانی

نامه ای به همسرم

گفته بودی که سال نوشده است

باید اکنون دهم به خانه تکان

امر تو روی چشم من امّا

عارضم خدمت منوّرتان

کارها بین ما شود تقسیم

عادلانه و بر اساس توان

فتوکاتور

خانه تکانی از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیک تر است
عنوان