نیاموزنده

نگاهی جدی به طنزدر پایتخت 6

پایتخت وامدار احمد ذوقی

پایتخت۶ خود دچار سندروم متن بیقرار بود و از ابتدا تا انتهای سریال شاهد شخصیت‌های سرگردانی بودیم که به امید ایجاد طنز در موقعیت‌های پراکنده و بی‌ارتباط قرار می‌گرفتند و ناموفق وارد سکانس بعدی می‌شدند.

ناگفته های کیومرث پور احمد

من، بی بی و پنجعلی

در این چهل سال کی حال من خوب بوده؟ کدام روز انگشت پا به لبه مبل گیر نکرده؟ کدام روز دمپایی دستشویی خشک بوده؟ مطمئنم حال شما هم بهتر از من و عمو پنجعلی نبوده است و نیست. پنجعلی تجسم انسان چهل سال گذشته است که همه می‌خندند ولی او نمیخندد ...
عنوان