۱۱:۵۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۸

چگونه فرزندم را به ادبیات و مطالعه علاقه‌مند کنم؟

خط‌کش فلزی!

اگر در فامیل مهندس با معدل بالا یا فارغ‌التحصیل ادبیات‌فارسی که دیوان حافظ و شاهنامه را کامل از حفظ است دارید، به بیکار بودنش اشاره نکنید

۱۲:۳۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۰

ده درس ادوارد پيناپل، براي موفقيت مديران

دماغتان را بالا بگیرید

به مرور مي توانيد مطمئن باشيد كه بقيه مردم هم هيچي نيستند و فقط شما هيچي هستيد!

دنشجویی

۳:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۸

زندگی دانشجویی

۱۰:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۶

ذکر شیخنا و خرخوننا دانشجونما(یقلل الله تعداده)

تذکره الدانش‌جو

وی در خانواده‌ای که در تاریخ ذکر نشده چجوری بودند، متولد شد. ۱۲ سال درس خواند و دود چراغ خورد تا بلکه برود دانشگاه و برای خودش حال کند. ترم یک به دو نرسیده فهمید نه تنها باید آخر ترم امتحان بدهد و از حال و حول خبری نیست، برای اینکه نیفتد باید تحقیق هم بکند. کاخ آرزوهایش داشت فرومی‌ریخت که با میدان انقلاب آشنا شد. خوشبختانه موضوعاتی که اساتید برای پژوهش‌ها درنظر می‌گرفتند، قبلا شونصد بار توسط افراد دیگر انجام شده بود.

۱۲:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

شعر طنز

پشیمانی بس است

این کلاهِ کاسکت را از سرت بردار چون
"از جواهرخانه ی خالی نگهبانی بس است"