ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۶۰

آخرین خط دفاعی

احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام جهاد

جهاد از جهد می آید، یعنی تمام تلاش خودت را بکن تا بتوانی بعد از قدم زدن در سواحل اینستاگرام تا ساعت ۳ نصف شب، بتوانی نماز صبح بیدار شوی

جانداری که فقط می‌خواهد دیده شود

بیرونریزیوسِ استوایی

این جاندار چیزی تغذیه نمی‌کند و همین حالت کتلتینگ دشمنان او، حالت خاصی در وی به وجود آورده که باعث تولید مواد غذایی در بدنش می‌شود و همینطور زندگی می کند.