رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #پیشرفت

چقدر باید پیشرفت کنیم؟

مثلا بابای ما می‌گوید قیمت طلاهای مامان در حد لالیگا رفته بالا و پراید پاره‌پوره مدل هشتاد ما هم دارد به قیمت پورشه می‌رسد.

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #دولت_های_گذشته

دولت‌های گذشته که بودند و چه کردند؟

هرچه گذشته‌تر بهتر. مثلا ناصرالدین‌شاه قاجار وقتی به خارج می‌رفت از بس ندید بدید بود از دیدن همه‌چیز تعجب می‌کرد و حتی بلد نبود از توالت فرنگی استفاده کند.

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #بیشتر

بیشتر از بیشتر از بیشتر

بیشتر (صفت)
اضافه بر مقدار اولیه، افزون شده، علاوه شده بر چیزی.

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #این_

میراث ناجور

کلسترول بالا: در دولت‌های گذشته به‌دلیل پایین‌بودن غیرمنطقی قیمت‌ها، امکان نداشت مشتری سوپرمارکت به کمتر از سه قوطی روغن و پنج قوطی تن ماهی قانع شود...