ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۹

رمزگشایی صحبت ظریف؛ #اولویت

با شگفت انگیزان۲ آشنا شوید

ربنا: از آنجایی که مردم ایران بسیار به آیین مذهبی خود اهمیت می‌دهند بدون شنیدن صدای ربنا از یک خواننده خاص روزه‌شان را باز نکرده و قهر می‌کنند؛ حتی اگر روزه نباشند.

رمزگشایی صحبت ظریف؛ #میدان

آهای خوشگل غربی

مثلا اگر اولویت با مذاکرات بود، می‌توانستیم هواپیماهای نو بیشتری وارد کشور کنیم و بعد از حمله داعش مردم را سوار هواپیماها کنیم و آنقدر در آسمان بچرخانیم تا داعش خودش خسته بشود و برود.

رمزگشایی صحبت ظریف؛ #نظام

بررسی کلمه نظام در ادبیات دکتر ظریف

. نظام جمهوری اسلامی ایران که وظیفه امتیاز دادن را به عهده دارد و ضمن کوتاهی نکردن در این وظیفه، باید به پاس فراهم آوردن شرایط انجام وظیفه، 100 سکه هزینه دیپلماسی برای هر دیپلمات را به آنها پرداخت کند.