۱۰:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

شعر طنز : باید بکشید!

آن ها ز شکوه اربعین می سوزند
خوب است که آب را همانجا پاشند

۱۲:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۲

جدی ترین بررسی متداول ترین بیماری معدوی بشر و البته سوزناک ترین

سرکشی معده

ممکن است با اینکار افطار شما تا سحر طول بکشد ولی اشکالی ندارد چون یک تیر و دو نشان زده اید

۱۰:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲

راه راه ۳۹

۴:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۸

شعر طنز

دلنوشته ای به هلال ماه شوال

در این شبها دعایم رؤیت توست
شده پر رفت و آمد سجده گاهم

ز بس دارم هوای ماه رویت
تو را از خالق این ماه خواهم