دلسوزان زم

نماز فقط با نیما زم!

تویی که نمیشناختمت!

خود روح‌الله هم آن‌قدر نورانی شده بوده که نزدیک بوده عبا روی دوشش بیندازند و بفرستندش جلو بایستد، اما خودش تواضع کرده و نرفته. صد حیف...

چرخ ادب از دوسه‌جا پنچر است!

تازه! شنیدم خود استاد گفت:
چرخ ادب را به مَثَل اختر است
گفت یکی: اختر چرخ ادب،
حضرت استاد! کسی دیگر است
گفت که: پروین و زمانش گذشت
حضرت ایشان ژن‌شان برتر است

نظر روح الله زم درباره قرص ضدبارداری علی مطهری

زم در خندوانه

زم: آقا من میخوام با وکیلم صحبت کنم

بازجو: میخوای بهش بگی به رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه زنگ بزنه بگه کمکت کنه؟

زم: یاخدا! حاجی ناموسا دیگه ذهنمون رو بذارید برا خودمون باشه، به بچه‌هاتون بگید تو این یکی دیگه ورود نکنن!