شبکه سه داخل سریال سرباز چه می کند؟

الکی الکی

یحیی با پسردایی وارد پادگان می شود. پادگان هم سرجایش است. یحیی در کمال آرامش کار راوی را زیاد می کند. راوی الان باید افکار چند نفر دیگر از همراهان یحیی و یلدا را بلند بلند بگوید.

بسته شعر

کِرم سر قلّاب

این درآمد ها که در بشقاب توست، 

حاصل پست تک و جذاب توست

پیج، دریا و تو ماهیگیر آن 

بچه هم کرم سرِ قلّاب توست

نشان لیاقت

راهکاری عملی در هنگام خرید با همسر

چطوری از خرید کردن فرار کنیم

صبح تا شب تو این خیابونا سگدو می زنیم آخرش هم هشت مون گرو نه مونه. تازه باز اول صبحیه خانوم بر می گرده میگه پول بده. فکرشو بکن! 7صبح به ادم میگن پول بده می خوام برم خرید!