مانور موفق آزادی در عربستان

طنز روز | سعودینیسم

او ادامه داد: قماربازی به جهنم! چرا زنان با حجاب سنتی پای بساط می آیند؟ اگر بن سلمان راست می گوید زنان بدون نقاب را برای قمار بازی بیاورد تا قاعده بازی رعایت شود.

دستور پخت سعودی

تقدیر یونیسف از بن سلمان

ای منتت توی سرم

از این پس همه نهاد‌های بین‌المللی هزینه تو خواهد بود بن!  می‌خواهیم به موجب سندی توسعه، متد تربیت کودکت را در تمام کشور‌های جهان حتی اروپا و آمریکا الزامی کنیم.

کنفدراسیون فوتبال سعودی