۱۰:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۱

۴۰ سالگی انقلاب

۱۰:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۰

القصه که حلقوم شما در خفقان است‎

خفقان گرفته ‏ها

چندیست که بر چشم شما عینک دودی است‎
اسلام شما ورژن اسلامِ یهودی است‎
آن غیرتتان هم -که دگر رو به خمودی است‎-
دنبال حقوق عربستان سعودی است‎

۱۰:۲۱ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

شعر طنز

سرطانِ سعودی!

از شیخ سقوطی چه توان گفت به جز هجو
این غده ی بدخیم شبیه سرطان است

از استِ ت ِ تِرس لکنت ناجور گرفتی
بی شک همه اش زیر سر داعشیان است

۱۱:۳۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۰

کارلوس لتوف

روزکاتور/ جنایات متحده‌ی آمریکا!