رمزگشایی

مدیریت نامحسوس بحران

اما عده‌ای معتقدند شیوه مدیریت بحران مثل تلفن همراه است. کاملا شخصی! کسی حق ندارد به مدیریت بحران دیگران دست بزند و در آن سرک بکشد...

خواب بی موقع!

آشنایی با جانوران خیلی خطرناک

جانورشناسی در شرایط سخت

چسبندگی خر عنکبوتی به قربانی خود هم به حدی است که اگر ترامپ شخصا در گوشش بگوید «داداش حالا ما تیریپ کمک برداشتیم تو چرا باور کردی» باز هم خر عنکبوتی ول‌کن ماجرا نخواهد بود و از ترامپ درخواست کمک خواهد کرد.

بیانیه‌ی ستاد مدیریت بحران کشور در ارتباط با بارش‌های اخیر

تکذیب می‌کنیم، غافل‌گیر شدیم!

وظیفه‌ی اصلی این سازمان که مقدم بر هر چیز دیگری است، غافل‌گیر شدن‌ است؛ که البته در این بحران نیز بحمدالله و کما‌فی‌السابق این وظیفه به‌خوبی انجام شد و اثرات آن را همگی مشاهده کردیم.