فال‌هایی برای فرار از وصال با دخان

خواستگار بدشانس!

ای دم بخت؛ به نظر می‌رسد طی تحقیقات محلی به عمل آمده، خواستگار مورد نظر در حال تماشای یک پاکت سیگار مشاهده شده و نسبت به او ظنین شدید که نکند معتاد و عملی بوده و خدای نکرده بخواهید در آینده او را نشئه و خمار از جوی سر کوچه خِرکش کنید.

باغ

گل میمون کنار گوش من گفت
داداش سیگار داری یا نداری؟
خوشم آمد از او بسیار امّا
همان بهتر بماند در خماری!

معرفی کتاب برای بورس بازان تير

پاچه‌ات را باز بگذار!

همین الان کتاب را زمین بگذارید، عضلات خود را شُل کنید و ترجیحاً به جایی تکیه دهید، زیرا به زودی خواهید فهمید یک پوند ماست یک اینچ روغن رویش هست!

معرفی کتاب برای بورس بازان تير

پاچه‌ات را باز بگذار!

البته ترجمه‌های دیگری نیز از این کتاب با نام‌های «اونی که خوردی مال من بود» و «پاچه‌ات را باز بگذار» به بازار عرضه شده که ارزش بنیادی چندانی ندارند
عنوان