باغ

گل میمون کنار گوش من گفت
داداش سیگار داری یا نداری؟
خوشم آمد از او بسیار امّا
همان بهتر بماند در خماری!

معرفی کتاب برای بورس بازان تير

پاچه‌ات را باز بگذار!

همین الان کتاب را زمین بگذارید، عضلات خود را شُل کنید و ترجیحاً به جایی تکیه دهید، زیرا به زودی خواهید فهمید یک پوند ماست یک اینچ روغن رویش هست!

معرفی کتاب برای بورس بازان تير

پاچه‌ات را باز بگذار!

البته ترجمه‌های دیگری نیز از این کتاب با نام‌های «اونی که خوردی مال من بود» و «پاچه‌ات را باز بگذار» به بازار عرضه شده که ارزش بنیادی چندانی ندارند

در وصف کافه و شعر و آروغ روشنفکری

شعر لاکردارشان

اکثرا زن‌ها رمانتیستند و مردان سوررئال

هست ظاهر در کت و در مانتو و شلوارشان

آنقدر فاز هنر دارند در خود، گوییا

صوت داوودی برون می‌آید از گیتارشان