۲:۳۴ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۵

چرا امام سجاد علیه السلام قیام نکردند؟

شغلشان جنگیدن بود

اینها البته دنبال دعوا و این خاله زنک بازی‌ها هم نبودند! فقط جنگ‌های چند صد نفره می‌رفتند و کمتر از حمله ی مغول را سوسول‌بازی می‌دانستند!

۱۱:۲۱ ق.ظ 

شبستان راه راه ۱۸

هیجدهمین شماره نشریه طنز شبستان منتشر شد شبستان؛ دوهفته نامه طنز دینی ویژه مساجد و اماکن مذهبی

۱۱:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۲

شبستان راه راه ۱۶

شانزدهمین شماره نشریه طنز شبستان منتشر شد شبستان؛ دوهفت نامه طنز دینی ویژه مساجد و اماکن مذهبی

۱۰:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۷

شبستان راه راه ۱۴

۱۱:۴۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۲

الغارات... فی تاریخ الصلاة الادارات

ادای صلاه یا ادای صلاه؟

و چون دور به مستأجر بن مستهجن عباسی رسید حق‌الصلاتی برای کارمندانِ نمازخوان قرارداد. بدین‌‌ترتیب نمازخوانه‌ها پر شد بی‌آنکه نمازخوانی اضافه شود؛ چون عده‌ی کثیری به جای ادای صلاة، ادای صلاة را درمی‌آوردند.