خبر؛پنجمین جشنواره شعر طنز

باشگاه طنز انقلاب به دنبال وصول تضمین امضای کری با کمپوت گلابی

مشاوره

رقیب جدی بایدن!

به نظرم خودتو خیلی چیز نکن، حالا یه تیتر زدی دیگه، اونقد از این سوتیا تو فضای رسانه‌ای هست که هیچکس یادش نمی‌مونه؛

مصاحبه با مسئول مورد نظر

امضای دکتر تضمین است

البته موگرینی به من گفت امضای من تضمین است و اجازه بده تحریم‌ها را برداریم. ولی من گفتم هرگز! ما اخلاق را نمی‌بازیم.

جانشین مجسمه آزادی
عنوان