تحلیل هنر

سین مثل سلبریتی پلاستیکی

سبک کوبیسیم! طبیعیت بی جان! فنجان شکسته رنگ و رو رفته کنار پرتقال گندیده فقط می تونه اونجای طبیعت شمال باشه که زباله ها تپه باستانی سیلک شمال رو ساختن!

سفیران کرونا

آگهی

روی کول ما به شمال بروید

صب به صب از لندن آمار مبتلاهای ایران به کرونا رو میشمردن. همه‌شون در اثر کرونا به لعنت ایزدی پیوستن. فروش به بالاترین قیمت.

احمق مخلوقات
عنوان