آیتم طنز

این شنبه هم تعطیل شد

اگر اين قرنطينه لعنتی بگذارد

شنبه‌نامه

به فلسفه عجیب و عمیقش اندیشیدم. این شبی که می‌گویند شب هست یا نیست؟ کدام شب است؟ دیشب است؟ پریشب است؟ پیش پریشب است؟!

سیر رشد مطالبات جنبش زنان ایران

دخترک قاچاق‌فروش

وسط بلوغ:
ورود باشکوه به استادیوم پس از سال‌ها مبارزه. و گرفتن عکس با صندلی پلاستیکی شکسته، بوقچی و پرچم تیم.

اعتقاد شدید ایرانی ها به بین التعطیلین

از شنبه!

ما (ایرانی ها) اعتقاد شدیدی به بین التعطیلین داریم و اصولاً نمی صرفد که یک روز تعطیل باشیم، روز دوم بیاییم سر کار، باز روز سوم تعطیل باشیم. از اول سه روز می تعطیلانیم می رود پی کارش دیگر!
عنوان