درباره شیرینی و رشوه

شیرینی ات را قورت بده

+ پس مبالغ بالای ده میلیون مصداق رشوه محسوب میشن؟
- خیر، بالای ده میلیون شیرینی تر به حساب میاد که اون هم طبقه بندی خودش رو داره

از کرامات خواجه‌ دیپلماست

فن مذاکره