فال نامه مجازی با شرح ابیات

شعر طنز : فضایی در مجاز

نه این که تا نصف شب در صف بنزین بایستی و سردرد بگیری و بعد که فهمیدی خبر دروغ بوده روی سینه خودت تف بیاندازی! راستی چرا روی سینه خودت تف می اندازی؟ اصلا چطور این کار را می کنی؟!

فال هفته/ شماره 9

هیچی به هیچی!

خواجه حال تو را می‌داند. چه چشم‌ها و چه گوش‌هایی که انتظار دیدن این لحظه را می‌کشیدند. کاری که تو با نفت کردی کیفیتش از گل‌های شش‌گانه استقلال بهتر و بیشتر بود. پس شاد باش.

فال هفته

در میان صالحان یک اصلحیست!

ای صاحب فال! خواجه معتقد است باید با تحقیق، اصلح را پیدا کنی و نهایتا بعد از دعا به او رای بدهی. ان شا الله موفق می‌شوی!
عنوان