بیمارستانی تازه کشف شده از عصر همین سال های سنگی

روز مبادای زوری

از بدو تولد اعتقادی به بستن قرار داد نداشته و همیشه سر این موضوع با مامانش به مشکل میخوردند...

از داخل فشار ندهید!

در حالی که اکنون خانواده ما در رفاه است، کشور دچار شرایط حساس کنونی است، آن‌وقت با فشارهای عده‌ای از داخل و خارج، پدری که نتواند رفاه خانواده خود را فراهم کند، از فراهم کردن رفاه برای جامعه عاجز خواهد بود.

لطفا رنگ زده نشوید

اصل یلدا فراموش شد

شب یلدا را می‌‌‌‌‌توان بعد از عید که با اختلاف فاحشی آن بالا بالاها است در رتبه دوم نمایشگاه کیف و کفش و لباس خانواده دانست. بعید نیست که به خاطر همین کیف و کفش‌ها و ترس از آب هندوانه و انار، 509 چیز دیگر به انار و هندوانه اضافه کرده‌اند تا سمت این دو نروند. اینجور مهمانی‌ها عاقبت خوشی برای آقایان ندارد می‌توانید از آقایانی بعد از ترک مهمانی سلاخی شده‌اند بپرسید.
عنوان