پادکست معرفی کتاب

جویده ۲- شاقلوس

جویده، پادکستی است برای کتابخوارها! قسمت دوم پادکست جویده را اختصاص داده ایم به کتاب «شاقلوس» نوشته امید مهدی نژاد...

معرفی کتاب

ایدئولوژی‌های یک ابوی

"احمد ملکوتی‌خواه" در این کتاب به زبان طنز از عقاید و تفکرات پدرش و روابطش با او می‌گوید. تفکرات و ایدئولوژی‌های یک پدر جاافتاده مذهبی در رابطه با تکنولوژی، رانندگی، اخلاقیات و... همه را با یک لحن و زبان جالب در این کتاب خواهید خواند...