بیانیه جدید سلبریتی‌ها، ببخشید خود خود مردم‌ها

جوج می‌زنیم به یادتان

ما به خاطر شما از حقوق سگ‌ها و گربه‌ها حمایت می‌کنیم حتی اگر شما اصلا سگ و گربه نداشته باشید.

بادکنک سلبریتی

صدای معافیت مالیات ۹۸

پیشنهادهایی برای کمک به دولت در نوشتن بودجه 99

بودجه‌ای خواهم ساخت

پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد میکنیم دولت طرحی برای اخذ مالیات از شهروندانی که روی صفحه آهنی بین واگن‌های مترو می‌نشینند ارائه کند. دیده شده این افراد پس از مدتی حاضر به ترک محل و نشستن روی صندلی نشده‌اند.