معرفی کتاب

همه ی فرزندان ایران

«فرزندان ایرانیم» حاصل دوره‌ی آموزشیِ قبل از اعزامِ امیریان و دوستانش است که با همه‌ی شور و شوق و ترس‌هایشان پا به دنیای جدید می‌گذارند تا ثابت کنند که با...

معرفی کتاب

علاف سنگرها

«سنگر علاف‌ها» جایی برای جمع شدن کسانی است که جنگ را جدی نگرفته‌اند یا اگر جدی گرفته‌اند، خیلی جدی نگرفته‌اند یا اگر خیلی جدی گرفته‌اند، با همان جدیت به آن می‌خندند. سر دسته‌ای به نام دارعلی دارند و بیشتر سر و کارشان...

معرفی کتاب

افسار به دست قاطر

مگیل، قاطری است که ماموریت دارد به همراه چند چهارپای دیگر تسلیحات و تدارکات لازم را به نیروهای مستقر در خط مقدم برساند. داستان از جایی شروع می‌شود که رزمنده‌ی داستان...

معرفی کتاب

نوار کاست را بخر و بخوان!

شاید شما با این سوال مواجه شوید که چرا؟ اما وقتی مردمک چشم‌تان روی نوستالژیکاتور لیز می‌خورد نیش‌تان تا بناگوش باز می‌شود و یاد شیطنت‌های دوران کودکی می‌افتید.