معرفی کتاب بسته پیشنهادی

به فضای سفید کمتر نیازمندیم

امید مهدی نژاد در بسته پیشنهادی با به کارگیری قالب نیازمندی‌های، نقدهای اجتماعی خود را به اشخاص و تفکرهای مختلف وارد کرده است...

معرفی کتاب پیرمرد صدساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد

هوشمند ابلهانه

رد پای پیرمرد یا خانواده اش را می‌شود در همه رخ‌دادهای مهم تاریخی یک قرن اخیر دید. از پیروزی انقلاب شوروی گرفته تا جنگ جهانی اول و حتی اختراع بمب اتم!  پیرمرد آن زمان آبدارچی آزمایشگاه است و فرمول بمب اتم را به فیزیک‌دانان می‌گوید...

معرفی کتاب

بوی آدمیزاد میااااد

...احسان رضایی در کتاب باغ وحش اساطیر به هر دری می‌­زند تا سرگرم‌تان کند و خنده‌‌ای از شما بگیرد، اما گاهی آنقدر غرق این حالتش می‌شود که حواسش نیست بالاخره شوخی هم حدی دارد!...

معرفی کتاب

مترونگاری در سایه دیالوگ‌ها

در این حالت ممکن است تنها یک «روزنامه‌نگار» به فکر این بیفتد دیالوگ های مترو را یادداشت کند و درباره آنها بنویسد. درباره قهرمان‌هایی که داستان زندگی خودشان را با «دیالوگ‌ها» پیش می‌برند. کتاب «شیوه دلبری و متروآشوبی» دقیقا همین کار را میکند...