معرفی کتاب

بامعرفت شوید!

تصویر روی جلد نشانگر حمله‌ور شدن آفت‌های جامعه‌ی مدرن با سلاح قیچی به سمت سبیل‌های تا بناگوش در رفته‌ی لوطی‌گری سنتی است که فی‌الواقع به دلیل استحکام ریشه‌‌ی مَشتی بودن، این عملیات ناموفق بوده...

معرفی کتاب

الهی آمین با لبخند

«...او این کتاب را با نیم‌نگاهی به داستان موسی و شبان و با پیروی از قاعده «هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو»، نوشته است. درددل‌ها، مناجات‌ها و دعاهای کوتاه و چندجمله‌ای او با یک لحن شیرین و البته طنزآمیز باعث می‌شود از خواندن این کتاب لذت ببرید...»

معرفی کتاب

همه ی فرزندان ایران

«فرزندان ایرانیم» حاصل دوره‌ی آموزشیِ قبل از اعزامِ امیریان و دوستانش است که با همه‌ی شور و شوق و ترس‌هایشان پا به دنیای جدید می‌گذارند تا ثابت کنند که با...

معرفی کتاب

علاف سنگرها

«سنگر علاف‌ها» جایی برای جمع شدن کسانی است که جنگ را جدی نگرفته‌اند یا اگر جدی گرفته‌اند، خیلی جدی نگرفته‌اند یا اگر خیلی جدی گرفته‌اند، با همان جدیت به آن می‌خندند. سر دسته‌ای به نام دارعلی دارند و بیشتر سر و کارشان...