معرفی کتاب

داستان؛ با چاشنی سیاست!

کتاب «پیرمرد صدساله‌ای که...» داستان یک پیرمردی است که درست در روز تولد صدسالگی‌اش از آسایشگاه سالمندان فرار می‌کند و در ادامه یک چمدان با 50 میلیون کرون(واحد پول سوئد) را اتفاقی سرقت می‌کند. همین اتفاق باعث می‌شود که...

معرفی کتاب دادگاه اشیا

ذره‌بین را نمی‌شود با پول خرید!

ادگاه اشیاء حاصل ذهن خلاق و قلم روان رضا عیوضی است که مصادف با روزهای پایانی دولت تدبیر و امید توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است. نویسنده سعی دارد در این کتاب ما را به دنیای اشیاء ببرد و نشان دهد در آنجا هیچ چیز بدون حساب و کتاب نیست.

یادداشت

عقب رفتنِ خوب!

کتاب «به عقب بر نمی‌گردیم» نوشته محمدامین میمندیان، توسط نشر شهید کاظمی چاپ شده است و به زودی وارد بازار می‌شود.

معرفی کتاب بسته پیشنهادی

به فضای سفید کمتر نیازمندیم

امید مهدی نژاد در بسته پیشنهادی با به کارگیری قالب نیازمندی‌های، نقدهای اجتماعی خود را به اشخاص و تفکرهای مختلف وارد کرده است...