اخبار DBCpersian

جلسه‌ای مهم‌ در گورستان

آن نور چیست؟

آمدم معامله قرن را برای‌تان جوش بدهم و برای در امان ماندن از کرونا یک لیوان وایتکس خوردم، الان دل‌پیچه امانم را بریده

سکانس تولد ملکه در قرنطینه

صندلی ملکه و لفظ او

از خوشحالی و لرزش دستانش موبایل روی زمین می‌افتد. موبایل این پیام را نشان می‌دهد:

مهناز ادد یو تو مالاکه برث دی پارتی این تلگرام.

شیخ و زنده کردن مردگان

انتخابات آنها دموکراسی است و از ما نه؟

شیخ دستور داد یک غرب پرست بدپیله بدان جا بخوانند. مریدان آشفته و دست‌به‌دهان چنین کردند