بهنام بانی!

خیس گشته پوشکم از ترس موشک هایشان
قدرت آن‌ها مرا دارد روانی می‌کند!

پشندی ها و ملکه

تولد ملکه

چند گسست احتمالی در تاریخ تیتر های بی بی سی

اوه چه اتفاق نایسی!

پزشکان ملکه را از تکان خوردن و فعالیت زیاد به دلیل خطر کنده شدن اعضای بدن منع کرده اند.