مناجات طنزیمیه ۲۹| پروردگارا! درختان باغ عمرم بی‌برگ و بار مانده‌اند…

مناجات طنزیمیه۲/ در قفل باب رحمتت کلید کشاندند…

مناجات طنزیمیه۱ / ای که بسته های رحمتت…

معرفی کتاب

الهی آمین با لبخند

«...او این کتاب را با نیم‌نگاهی به داستان موسی و شبان و با پیروی از قاعده «هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو»، نوشته است. درددل‌ها، مناجات‌ها و دعاهای کوتاه و چندجمله‌ای او با یک لحن شیرین و البته طنزآمیز باعث می‌شود از خواندن این کتاب لذت ببرید...»