مناجات های شبانه یک زن خانه دار

طنز روز | بمب؛ یک عاشقانه پیک پنجمی!

ای پروردگار در خانه اسیران، تا یکی از ما آن دیگری را اسیر خاک نکرده است، اصلا در‌های رحمت نه، لااقل در‌های تولید انبوه واکسن ملی را بگشای که ما را یارای پشتیبانی 24 ساعته از یک‌­دیگر نیست!

مناجات طنزیمیه ۲۹| پروردگارا! درختان باغ عمرم بی‌برگ و بار مانده‌اند…

مناجات طنزیمیه۲/ در قفل باب رحمتت کلید کشاندند…

مناجات طنزیمیه۱ / ای که بسته های رحمتت…