فایل صوتی افشا شده دو راکت ایرانی

گنبد غیرآهنین

+ ولی ما هربار خواستیم پرتاب شیم تو یک مشکلی واست درست شد ها
- آخه نگرانم، خودم که هیچی ولی زن و بچه م چی میشن!

موشک سرگردان

طنز کاربران مجازی

شیفت عصر| بهاره جان موشک سرگردان چه شکلیه؟!

این بار رفتیم سراغ پستی اینستاگرامی از بی بی سی فارسی که به حمله موشکی سپاه واکنش نشون داده. یعنی فقط کم مونده بود تیتر بزنه: بی محلی گنبد آهنین به تلاش موشک سرگردان برای جلب توجه!

غلط زیادی