طنز کاربران مجازی

شیفت عصر| بهاره جان موشک سرگردان چه شکلیه؟!

این بار رفتیم سراغ پستی اینستاگرامی از بی بی سی فارسی که به حمله موشکی سپاه واکنش نشون داده. یعنی فقط کم مونده بود تیتر بزنه: بی محلی گنبد آهنین به تلاش موشک سرگردان برای جلب توجه!

غلط زیادی

تن‌تاک اسکارلت و مدال ویل

استعمارگر بازی

چی شد که اینجوری شد؟!

اسرائیل را تشکیل دادند. «ولی خب چه زندگی‌ای؟ هی دعوا، هی قتل عام، هی خواهرشوهر بازی