بدون شرح!

گزارش کاریکاتور

گنبد آهنین مثلا!

سامانه موشکی اسرائیل موسوم به «گنبد آهنین» که هزینه ‌ی زیادی برای اسرائیل دارد، بارها ناکارآمدی خود را نشان داده است.گنبد آهنین رژیم صهیونیستی از چشم کاریکاتوریست‌های جهان دور نمانده و باعث خلق آثار زیر شده است.

بیا بریم دبی دبی!

فایل صوتی افشا شده دو راکت ایرانی

گنبد غیرآهنین

+ ولی ما هربار خواستیم پرتاب شیم تو یک مشکلی واست درست شد ها
- آخه نگرانم، خودم که هیچی ولی زن و بچه م چی میشن!