رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #تشکر

برای دولت عقیقه کنید

+ حتما باید گوسفند قربانی کنن و چون عقیقه دولت حساب می‌شه مستحبه عقیقه چاق باشه

رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #دولت

فال آزاد

ی ناقلا! با ما هم آره؟ ما خودمان فال دست دوم را جای فال نو به مردم قالب می‌کنیم. مثلا در چه چیز اونچنان رونق اقتصادی ایجاد کردی؟ راستش را بگو به غیر از ریل چه چیز میزنی؟ 

رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #دولت

چه کسی بود؟!

کار دولت ردیف برجام است
نتوان غیر از این تصور کرد

رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #حقوق

تشکر کن عمو ببینه!

-سلام جناب مشاور، چرا روغن تو بازار پیدا نمیشه؟ مسئولین یه فکری...
+این چه طرز حرف زدنه؟ عوض تشکر کردنتونه؟