واکنش داوطلبانه!

خود تحقیری

واکسن های لولو

واکسن های داخلی لولوست
اَخ و پیف است! واقعا بد بوست

خود تحقیری

end علم

گر همین نخبه بود در خارج
می‌زدی نام هموطن را جار

افزایش تلفات پس از واکسن کرونا

پیک دوم ضربه ملایم مغزی در امریکا

به گزارش خبرنگاران محلی مستقر در شهر نیویورک یکی از شهروندان این شهر دو روز پس از تزریق واکسن کرونا در خیابان منتهی به منزل خود با یک دوچرخه تصادف کرد و در دم جان باخت. پزشکان علت مرگ وی را ضربه ملایم مغزی عنوان نموده اند.