شوخی با تیتر روزنامه‌های 27 خرداد 1403

اجاره‌یِ بی‌تربیت!

سه چهارم درآمد ایرانیان را اجاره مسکن می‌بلعد
– بقیه‌اش رو هم غول قیمت‌ها.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 24 خرداد 1403

در جستجوی فرش‌ها

۱۰ پرسش روحانی از ۶ کاندیدای انتخابات
– و بی‌شمار پرسش ما از روحانی.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 21 خرداد 1403

زنگ عبرت تاریخ

چه کسی راه رئیسی را می‌رود؟
– ببینید کفشش پای کیه؟

شوخی با تیتر روزنامه‌های 16 خرداد 1403

احساس تکلیف بی‌قرار

مواجه مستاجران با ۳ بازیگر اصلی بازار اجاره‌بها
- کارگردان این صحنه کجاست؟ آقا بیا این بازیگرات رو جمع کن.
عنوان