شوخی با تیتر روزنامه‌های 21 اسفند

موج انفجار

مستاجران در منگنه تورم و دلالی
این دیگه منگنه نیست، رسماً گوشت‌کوبه!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 14 اسفند

بزنید؛ ولی در نروید

بایدن: قصد تغییر حکومت روسیه را نداریم.
–  در واقع یادم نمیاد چه قصدی داشتیم.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 30 بهمن

مغرور لعنتی

سکه و طلا در بازار به کجا رسید؟
–  به جاهای باریک

شوخی با تیتر روزنامه‌های 12 بهمن 1357

جمعیت از کجا تا به کجا؟!

گزارش هفته نامه لبنانی: شاه برای کودتا از مصر و مراکش کمک خواست
– چون آمریکا جواب تلفنش را نداد!