۱۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

پیش به سوی نابودی!

۱۱:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۰۳

یکی بود یکی نبود

گربه نره وقتی دید پینوکیو دست دست می‏کند گفت: خیالت راحت! گریمور کاخ سفید هر روز قبل از اینکه ترامپ دهنشو باز کنه ازین کرم میماله به دماغش!