خبر

چهارمین جشنواره شعر «امضای کری تضمین است»

باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی، چهارمین جشنواره شعر طنز «امضای کری تضمین است» را با موضوع های غربزدگی، روشنفکری.20 سال حضور آمریکا در افغانستان برگزار میکند...

دو پرده از دوران پسا آمریکایی

به فنا رفته

استاندار: (در حال ذکر گفتن است. دستش را بالا می‌گیرد تا به کارمند بفهماند که باید منتظر بماند) الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب! ... چیکار داری؟
کارمند: قربان مردم تجمع کردن جلوی استانداری دارن شعار میدن
استاندار: یا اکرم الاکرمین! ... چی شده مگه؟

تقدیم به جناب کری

ز کرامات فراوان تو این ما را بس
شب یلدای توافق، شب احیای تو بود
مثل پروانه، ظریفی که به دورت می‌گشت
سخت می‌سوخت ولی عاشق گرمای تو بود
شادی‌اش دیدن لبخند و سلامی از تو
غصه‌اش دست تکان دادن و بای‌بای تو بود

مصاحبه با مسئول مورد نظر

امضای دکتر تضمین است

البته موگرینی به من گفت امضای من تضمین است و اجازه بده تحریم‌ها را برداریم. ولی من گفتم هرگز! ما اخلاق را نمی‌بازیم.