یادداشتی در باب اهمیت بچه ها برای گل آقا

لطفا ما را جدی بگیرید!

جدی گرفتن بچه ها یعنی گشتن و پیدا کردن خلا های فرهنگی برای رشدشان و دست گذاشتن روی نقطه هایی که کار و همتی ویژه می طلبد.

تذکره شیخنا و مولانا محمد خرمشاهی، رحمت الله

در کلبه ما رونق اگر هست، صفا رفت…

نقل است حضرتش از وارثان شاهِ ناکام، ناصرالدین شاه قاجار، است و همانند وی به اختیار کردن علاقه وافری داشته. لکن ناصرالدین شاه بسیار همسر اختیار می کرده ولی شیخنا طی 70 سال طنازی و شوخی پراکنی، 90 نام مستعار، من جمله «درویش»، «میلاد» و «گل مولا» را از برای خویش اختیار کرده.