مشت و مال

آلمان که گاز می گرفتی همه عمر

راه راه ۲۰۵

ذکر خلیفه بن زاید

مروج البروج

جمله مریدان شمشیر تکبر بر کمر تقرر(قر دهنده) نهادند که هین بزرگ برجی بنا شده‌است. به سماع از حال خویش برون بودند تا کنیزکی وی را پرسید ای شیخ! برج ایفل بدیدی و صنعت و کارخانه‌جات نه؟ گفت از آن ارتفاع که ما به کرامت می‌پیمودیم جز ایفل هیچ پدید نبود.

چه خبر از رسیدن گاز به زاهدان؟

بوس به زاهدان رسید

اومدم به استقلالیا بگم نگران نباشن عمه من تو ایتالیا زندگی می‌کنه گفتم بره با عمه استراماچونی حرف بزنه.