شعر طنز
بلاهایی که قالیباف سر تهران آورد

راه راه:
پاشو از روی صندلی قربان
بی تو آباد می‌شود، تهران
خاک مرده به شهر پاشیدی
شهرداری ست یا که قبرستان
چه ترافیک مهلکی شده است
از پل صدر تا خود چمران
شده پردیس ملت انگاری
سینما رکس شهر آبادان
آب و آتش، پل طبیعت، هم
هر دو مصداق بارز خسران
تونل و مترو یک طرف، اما
وای از دست این همه اتوبان
چه کمربند سبز بدرنگی
یکسره بوستان و باغستان
یاد کرباسچی گرامی باد
گرچه یک ریزه نیز خورد ایشان
شده بودند از سر لطفش
همه دلال و صاحب دکان
هیچ کس لایق مقامش نیست
غیر کولایی و به جز ترکان

 

✅این مطلب در ویژه نامه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز (۱۳۹۶/۰۵/۱۶) منتشر شده است.

ثبت ديدگاه
عنوان