منتخب ویژه نامه نوروزی مجله راه راه/6
یک پژوهش منتشر نشده!

راه راه: مقدمه

یکی از مهمترین، مؤثرترین و حیاتی‌ترین مسائلی که بشر امروز با آن روبروست و همه دولت‌ها و ملت‌ها در برخورد با آن راه حل‌المسائل در پیش گرفته، به طُرُق گوناگون سعی در التیام زخمها و حل دشواری‌های آن دارند، فرهنگ و مسائل فرهنگی نیست، بلکه خوراک، پوشاک و مسکن هم نیست (گیج، ۱۳۹۶: ۶). همین امر، پژوهشگر این مقاله را برآن داشت تا بدون درنظرداشتن، اثربخشی فعالیت‌های شبه‌فرهنگی در ایپوکریفای(۱) زندگی ایرانی امروز و همچنین بی‌شک در سلولوزی(۲) رویدادهای واکنشی و درهم‌کُنشی سبک زندگی فردای خویش، به واکاوی عمیق و کیفی دست یازد.

بیان مسئله

اِی بی سی سالادمون در مقاله ای که در ژانویه ۲۰۱۷ به چاپ رساند دلیل بی‌توجهی دولت‌ها به فرهنگ و مقولات فرهنگی را گسترش روزافزون پشندیسم(۳) و علاقه مفرط به اوقات فراغت مک‌دونالدی می‌داند همانگونه که خالی ماندن صندلی‌های کمیسیون فرهنگی مجلس را علی‌رغم چند کشته و زخمی پشت درهای کمیسیون امورخارجه مجلس، از نشانه‌های عصر نوکیسگی و خودنماینده پنداری برمی‌شمرد(Salademoom, 2017: 3) از آنجا که متفکرین غربی و بزرگان لیبرال دموکراسی نیز به نقش بی‌بدیل فرهنگ در رونق کسب و کار و حتی اثربخشی آن در افزایش سطح زندگی بشر پی‌برده‌اند، نویسنده این مقاله درصدد است تا ضمن بیان و تبیین آن، بدون اینکه مشمول طرح جلب توجه(۴) شود به ارائه راهبردهایی برای جلب توجه دوباره به آن، بپردازد زیرا که برخی هنوز نمی‌توانند متون فلسفی و نظریات اجتماعی دو قرن قبل فاغانس(=فرانس / فرانسه / فغانسه) را از سر به در نموده و یا خود، به در شوند.

روش‌شناسی(۵)

این پژوهش ضمن مصاحبه عمیق با برخی شخصیت‌های فرهنگی تأثیرگذار از جمله باب‌اسفنجی، دی‌جی مکعب، دابسمش‌گی‌تور و همچنین مدیر کانال چیزمیز، تلاش کرده تا به عمق مؤلفه‌های فرهنگی ملت دست یافته و خروجی‌های علمی کاربردی آن را استخراج نماید.

نتیجه و جمع‌بندی

پس از بررسی یافته‌های تحقیق، می‌توان به روشنی و وضوح راهکارهای زیر را برای توسعه هرچه بیشتر فرهنگ و ایجاد بسترهای گرم و نرم برای عمیق‌تر شدن خواب آن با ضمانت تعویض دوساله، پیشنهاد کرد:

۱) قطع کامل بودجه صداوسیما تا توجیه کامل این سازمان درباره مسئولیت دولت در انتخاب مجری‌هایی که بله! و قطع ید مجری‌هایی که خیر!

۲) بررسی و پیشنهاد طرح واگذاری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواهر امیر کشور دوست و نسبتا مسلمان قطر.

۳) برگزاری دوره‌ای مانور رسانه‌ای(۶) روی برگزارنشدن کنسرت‌های هوی متال و همزمان، جلوگیری از برگزاری برنامه توسط اساتید و گروه‌های به‌دردبخور ایرانی

۴) واریز مجموع بودجه فرهنگی دولت به حساب یک یا حداکثر دو نشریه “هم‌سو”. در صورت زرد بودن این نشریات، می‌توان از واگذاری سهمیه کاغذ نیز استفاده کرد.

۵) رفع فیلتر همه بازی‌های برخط (Online) مانند کِلَش و غیر آن در راستای افزایش سرمایه‌های اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت، همچنین کمک به رفع اقتصادمقاومتی و خروج آسان ارز و شعور از کشور.

۶) ارسال پاکت به منزل برخی شاعران – بخصوص طنزپرداز – که زندگی بر ایشان سخت گرفته یا ایشان زندگی را سخت، گرفته‌اند. هماهنگی برای درجه حمایت، پیش از ارسال پاکت، در اسناد بالادستی توصیه شده است.

پانوشت:
(۱) ایپوکریفای

(۲) ماده اولیه دستمال توالت

(۳) Pashandi (Oxford Dic: Sib Zamini)

(۴) طرح برخورد با هرنوع پرسش و جلب توجه در جمع که توسط نمایندگان مجلس از جمله مطهری، عارف و… در صحن علنی ارائه شده‌است

(۵) شناختن روش، روش را شناختن، شناسایی روش‌ها، از روش به شناخت رسیدن، رسیدن به شناسایی، روش را به رسیدن شناختن، از رسیدن به شناخت رَوِشیدن، روشهایی که شناخت را رساند.

(۶) Media Manovre

ثبت ديدگاه
عنوان