راهکار هایی برای زنده نگه داشتن جنبش سبز
تا می توانید بمیرید!

راه راه:

رادیو بی بی سی با همکاری یاران منافق و دوستان اپوزیسیونی برای مقابله آریای های وطن پرست و ایرانی با فاجعه اسف بار ۹دی راهکار های خود را ارائه می کند.باشد که کشور شیر و خورشید و تمدن آریایی کمر راست کند و از شرم این حرکت قبیحانه جان سالم به در ببرد:

۱-نوشتن پیامکهایی با عنوان ما بی شماریم . و رای ما رو پس بدید و ارسال عکس های ندا آقا سلطان و بقیه شهدای جنبش سعی کنید یاد این حرکت را زنده نگه دارید.

۲-چند سطل آشغال مرغوب آتش بزنید و چند شیشیه بانک را پایین بیاورید تا مبادا ان حماسه و منفعت هایش فراموش بشود.بلکه این ملت خواب آلود بیدار شوند و ببینند چه کسی خیرشان را می خواهد.

۳-از آنجاییکه شمع روشن کردن را نمی توانیم فراموش کنیم بروید و یک گوشه شمع روشن کنید بی خود و بی جهت.اگر کنار سفارت خانه ی انان که دراین حرکت عظیم همراهتان بودند باشد بهتر است.البته می توانید دم در خانه ای که یارانمان در ان حصر شده اند هم شمع روشن کنید.فقط مواظب باشید دودش در چشم شان نرود..

۴-همه با هم در این روز لباس سبز بپوشید و در خیابان ها راه بروید.هدف نهایی ما تبدیل کردن خیابانهای ایران به یک کاهوی بزرگ است.پس لطفا کاهو شوید و کشورتان را هم کاهو کنید..

۵-بیایید وسط خیابون و بزنید و برقصید.(این حرکت شاید تاثیری در اصل جنبش ندارد اما برای شادی و نشاط جنبش سبزی ها لازم است)

۶-بمیرید.
دوستانی که آماده جانفشانی برای این حرکت عظیمی هستند چند روزی بمیرند تا یارانشان بتوانند از عکسها و پیراهن خونیشان برای اثبات حقانیت خود استفاده کنند.پس تا می توانید بمیرید.

۷-به پویش هایی که در ان نماد های جنبش به چشم می خورد بپیوندید.

پویشهای پیشنهادی برای پیوستن:#الاغ فحش نیست باور کنید،#ما بی شماریم به خدا#رای مارو پس بدید لازمش داریم#سبز پوشان و سبزرویان و سبز انگاران#سبزه های با نمک#سبزی خرد کنی سینا#سبز سبزم ریشه دارم#سر سبزی حق ماست #حصر خانگی ممنوع لطفا اعدام کنید#حصارم تویی نگارم تویی# و هر پویشی که در ان از کلمات بی شمار،حصر و. سبز استفاده شده باشد.

۸-برای اعتراض به حصر خانگی همه به مدت یک روز خودتان را در خانه حصر کنید.اعتصاب غذاهم اگه کردید اطلاع بدید روش مانور بدیم.(روز حصر ۹ دی باشد بهتر است.خیابانها شلوغ می شود نمی توانیم جمعتان کنیم.بمانید در خانه به حصر اعتراض کنید)

ثبت ديدگاه
عنوان