خط قرمزها را درست رد کنید!

خوانندگی زنان

راه راه: جناب وزیر محترم فرهنگ و ارشاد طی توییتی کاملاً روشنگرانه و راه گشا اعلام کرده اند من صدای هخوانی آن خواهران عفیف و محجوب را شنیده ام و اصلاً صدایی از تکخوانی کسی نشنیدم!

وی در ادامه افزوده اصلاً تک خوانی نمنه دی؟ بعد از این توییت گرانبها، مسئولین برگزاری جشنواره هم با تمام قوا از این فرمایش وزیر استقبال کرده و ضمن زدن یک بشکن و بعد اشاره به جلو با انگشت سبابه دست راست، گفته اند همینه! و سپس در تکمله صحبت های جناب وزیر گفت اند صدای میکروفونی که به صورت کاملا اتفاقی مقابل آن خانم بوده، در سالن پخش نمیشده!
بنده به عنوان یک مخاطب که درمرحله پیشا گول خوردن قرار دارم، این سوال برایم پیش می آید که اگر صدا در سالن پخش نمیشده، چرا هیچکس نرفته کنترل کند ببیند اصلا آن میکروفون چه عیب و ایرادی دارد که صدایش در نمی آید و گند زده به مراسم؟ یا اصلاً اگر قرار بوده کلاً صدای تک خوان پخش نشود، پس آن میکروفون آنجا چه کار می کرده به طور کل؟
اما عده ای از حضار که در ردیف های انتهایی سالن نشسته بودند، ادعا کردند ما فقط صدای تک خوانی می شنیدیم و از همخوانی اثری نبود.

بنابر این می توان نتیجه گرفت توزیع صدا در سالن به صورت حرفه ای و از پیش تعیین شده صورت گرفته. به طوریکه صدای همخوانی برای ردیف های نزدیک تر، که از قضا مسئولان فرهنگی مملکت بوده اند، قابل شنیدن بوده ولی برای بهتر رسیدن صدا به ردیف های آخر از سیستم صوت استفاده کرده اند تا هم در مصرف باند و اسپیکر صرفه جویی کرده باشند، هم یک بار در تاریخ، صدا به آن آخری ها هم برسد و دست ها شل نباشد.

اما ظاهراً دوستان در استفاده از میکروفون نیز صرفه جویی کرده اند و فقط مقابل یک نفر، که اتفاقاً از بقیه هم فاصله دارد، گذاشته اند!
حالا که با این رقم توجیهات خود ساخته، یک قدم به گول خوردن نزدیک تر شده ام، لازم می دانم به مسئولین برگزاری این افتضاح تاریخی عرض کنم، شما که صدای تک خوانی خانم را از رسانه و در مقابل شماره یک های فرهنگ کشور پخش کردید، حداقل خط قرمز ها را درست رد می کردید و از کسی استفاده می کردید که مبانی آواز را بلد باشد و در تاکسی حداقل صدای چهارتا خواننده بانو شنیده باشد.

البته شاید طی یکی دو روز آینده شاهد این خبرها باشیم که مثلاً این خانم که ظاهراً استاد آواز هم بوده، رفته آن طرف آب و در حال برگزاری آکادمی موسیقی است! بعید نیست به هر حال.

بنابراین بنده در حالیکه کاملاً به مرحله گول خوردگی رسیده ام، اینگونه خودم را توجیه می کنم که ایراد از سالن برج میلاد است. و اساساً هرکسی که آنجا می خواند، صدایش فالش در می آید. خواه این خانم باشد، خواه دکتر مسعود صابری!

ثبت ديدگاه