پیشخند ۲۱ آذر ۱۴۰۰

کنترل هوشمند کشور

-انقد بابک زنجانی رو نگه میدارن تا دست تو دماغ کردن همبازی‌های دوران بچگی‌شم افشا کنه

سن قانونی برای سرقت!

پیشخند ۱۴ آذر

فرمون مهم نیست، بگید پاشو از روی گازبرداره

پیشخند

دست تو جیب مردم

دستتان را از جیب مردم خارج کنید.
#قطعا برای فرار از سوز سرماس چون جیب مردم که خیلی وقته خالیه.

پیشخند

امید هاچ زنبور عسل به دستور قضایی

برنج وارداتی پشت درهای گمرک خیس میخورد!
#اخه این برنج وارداتی ها کته‌ش خوب درنمیاد.

پیشخند

مدال طلای موج سواری

حمله به پیرمرد بی‌دفاع
#آسایشگاه سالمندانه یا باشگاه ورزش های رزمی به سرپرستی پاندای کونگ‌فوکار؟