کی از همه اسطوره‌تره؟! ( قسمت دوم)

محمدرضا شجریان: ماجرا از آن‌جا آغاز شد که شجریان در مصاحبه‌‌ای مدعی شد که اسلام و مذهب در طول 1400 سال با هنر دشمنی کرده است. در نتیجه پروژه‌ی اسطوره سازی شجریان توسط منورالفکران کلید خورد.

قسمت اول

کی از همه اسطوره‌تره؟!

در سال های اخیر با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی ، شاهد پدیده ای به نام "اسطوره سازی" در کشور بوده‌ایم. یکی از عجایب این پدیده این است که هدف مورد نظر در یک چشم بهم زدن از یک شخص ناشناس و یا ‌‌بی‌اهمیت و حتی منفور برای برخی از افراد، تبدیل به یک سوپرمن می شود!