معرفی کتاب

الهی آمین با لبخند

«...او این کتاب را با نیم‌نگاهی به داستان موسی و شبان و با پیروی از قاعده «هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو»، نوشته است. درددل‌ها، مناجات‌ها و دعاهای کوتاه و چندجمله‌ای او با یک لحن شیرین و البته طنزآمیز باعث می‌شود از خواندن این کتاب لذت ببرید...»

معرفی کتاب

ایدئولوژی‌های یک ابوی

"احمد ملکوتی‌خواه" در این کتاب به زبان طنز از عقاید و تفکرات پدرش و روابطش با او می‌گوید. تفکرات و ایدئولوژی‌های یک پدر جاافتاده مذهبی در رابطه با تکنولوژی، رانندگی، اخلاقیات و... همه را با یک لحن و زبان جالب در این کتاب خواهید خواند...

روز کارگر

بابای کارگر چه شکلی است؟

او با یک دستگاهی کار می‌کند که شبیه یک غول است و حتی صدای غول هم می‌دهد! بابا و همکارهایش اگر مواظب نباشند، دستگاه آن‌ها را می‌خورد!

حکایت شکایت سرماخوردگی از کرونا

کدام ویروس گولاخ‌تر است؟

قرار شد یک روز ویروس کرونا اهل خانه‌ای را مبتلا کند ولی سرماخوردگی بپرد جلوی چشمشان و چند روز بعد ویروس سرما بخوردشان ولی کرونا خودنمایی کند.

پیشرفت با نگاه به آمریکا و اسراییل

من هم احضاریه می‌خواهم

تازه اخبار می‌گفت آن کودک بخاطر پرتاب سنگ در کوچه و خیابان کشورش این احضاریه را دریافت کرده. اگر به این باشد که ما خودمان لایق هزارتا احضاریه‌ایم.