حبرکش

این اون نیست!

این بار برخی دیگر دوباره به ایشان گوشزد کردند: «جناب! مملکت توییتر نیست که اگر فردا روزی دستتان به یک چیزی بند شد و حواستان نبود و یک جای کشور به فنا رفت، بزنید پاکش کنید و بگویید ببخشیدها!»

خبرکش

کی بود کی بود من نبودم!

ضمناً جناب آقای همتی در این مناظره دلیل پایین آمدن ارزش پول ملت را هم حمله عده‌ای به سفارت عربستان دانستند. علم اقتصاد پس از شنیدن این صحبت دچار گرفتگی عضلات، عدم خونرسانی به مغز و حمله پانیک شد.

خبرکش

مصائب ساده نزیستی!

بعد هم کاری کرد که الان همان پرایدسوارها هم ماشین صدمیلیونی سوار هستند. الان همه مردم و مسئولین با هم ساده‌زیست هستیم.

خبرکش

بی اختیارها!

البته مردم عزیز خیالشان راحت باشد، ایشان قول داده‌اند اگر رییس‌جمهور شدند، به هیچ کس و هیچ چیز مشت و لگد نزنند.

خبرکش

کظم غیظ

الان که فکرش را می‌کنم می‌بینم کار درست را خانم شجاعی کرد که سنش را نگفت! ایشان از همان موقع به اینکه ممکن است رد صلاحیت شوند فکر کرده بودند.